Sökning: "Pernilla Fröjdh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Fröjdh.

 1. 1. Lugn och ro eller fullt ös 24/7? : En jämförande fallstudie av olika aktörers beskrivningar av folkbibliotekets identitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma Håkansson; Pernilla Fröjdh; [2014]
  Nyckelord :ALM; library and information studies; public library; identity; roles; meeting place; participation; urban development; cooperation; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; identitet; roller; mötesplats; delaktighet; stadsutveckling; samverkan; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis consists of a qualitative case-study of the ideas of the public library expressed in politicians, librarians and users descriptions of the public library in general and specifically Klostergårdens library. Klostergårdens library is a branch library in Lund that has been reestablished in cooperation with a local youth center in a newly constructed building. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetens gränser i klassrummet – en studie av yrkeslärares funderingar kring genus och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pernilla Fröjdh; [2010-06-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER