Sökning: "Pernilla Friberg Jönsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Friberg Jönsson.

  1. 1. Vad får barn i förskolan göra i den fria leken? : Pedagogers uppfattning om hur inspirerande och inbjudande inomhusmiljöer och material påverkar den fria leken

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Caroline Hallberg; Pernilla Friberg Jönsson; Jessica Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Fri lek; pedagogers uppfattning; innemiljön; inspirerande; inbjudande; pedagogiskt material;

    Sammanfattning : Undersökning bygger på att ta reda på pedagogers uppfattning kring hur barnen har tillgång till det pedagogiska materialet i den fria leken, vad som kan vara avgörande för att inspirera barnen i förskolans miljö med hjälp av det pedagogiska materialet. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i utvecklingspedagogikens grunder. LÄS MER