Sökning: "Pernilla Hektor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Hektor.

  1. 1. Hur kan vi göra det bra? : En studie om svårigheter och framgångsfaktorer i undervisningen av elever med en kombinerad funktionsnedsättning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

    Författare :Hanna Söderberg; Pernilla Hektor; [2020]
    Nyckelord :biopsykosocialt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; autism; adhd;

    Sammanfattning : I arbetet som lärare i en särskild undervisningsgrupp har vi uppmärksammat att kombinationer av funktionsnedsättningar gör inlärningssituationen mer komplex.  De elever vi främst tänker på är elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och/eller adhd. LÄS MER