Sökning: "Pernilla Holm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pernilla Holm.

 1. 1. Att upphandla e-arkiv : En undersökning av svenska kommuners kravspecifikationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Amanda Holm; Pernilla Hjelm Andersson; [2023]
  Nyckelord :Digital archive; born digital; contracting; OAIS; Records Continuum Model; standardization; E-arkiv; born digital; upphandling; OAIS; Records Continuum Model; standardisering;

  Sammanfattning : This study concerns the contracting of digital archives for Swedish municipalities and the needs and requirements that govern this. Since the early 2000s, the Swedish government has been interested in expanding the utilization of digital information management. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelser av välfärdsteknik i hemmet - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Hodén; Pernilla Holm; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; monitoring system; older people; positioning alarm and robot.; Digitala larm; litteraturöversikt; robot; upplevelser; äldre personer och övervakningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medelåldern hos den äldre befolkningen har ökat och många äldre har som önskemål att få bo kvar i sina hem. Detta medför ett behov av fler anställda inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Oral Care Assistance at Geriatric Homes in the County of Västerbotten, Sweden : A Questionnaire Interview

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Moa Holm; Pernilla Larsson; [2017]
  Nyckelord :geriatric homes; nursing homes; nursing staff; dental hygiene; oral care; oral health; oral hygiene; oral disease;

  Sammanfattning : The elderly population in Sweden is growing and as a result of that, society is facing different types of challenges. Oral hygiene is important for preventing oral disease but also for the general health (GH). LÄS MER