Sökning: "Pernilla Hultén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Hultén.

 1. 1. "Klart att man alltid blir bättre med handledning" - om specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Pernilla Hultén; Carin Nevander; [2010-02-01]
  Nyckelord :handledning; specialpedagogik; socio-kulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva upplevelser av specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter och utifrån detta syfte är följande forskningsfrågor beaktade.• Hur uppfattar pedagogerna specialpedagogisk handledning?• Vilka möjligheter ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?• Vilka hinder ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?Kunskapssyn och metod: Vi vill lyfta fram det socio-kulturella perspektivet som en viktig del i lärandet mellan människor. LÄS MER

 2. 2. Modets spridning till flickor i förtonåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Hultén; Cathrine Bengtsson; Anna-Karin Lidman; Pernilla Marie Nilsson; [2004]
  Nyckelord :mode; spridning; barnkonsumtion; förtonåring; påverkan; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur modet sprids till och mellan flickor i förtonåren, ett område som enligt oss hittills är otillräckligt utforskat. För att ringa in ämnet har vi valt att behandla kända teorier om både modespridning och generell spridning. Även teorier om barnkonsumtion behandlas i uppsatsen. LÄS MER