Sökning: "Pernilla Jansson Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Pernilla Jansson Jansson.

 1. 1. Upplevelser av infertilitet hos par relaterat till psykosociala aspekter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Jansson; Pernilla Lewin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vara förberedda inför en katastrof. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Jansson; Liliya Sör; [2017]
  Nyckelord :Beredskap; Katastrofer; Omvårdnad; Sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : En katastrof, oberoende av ursprung, är en krisutlösande traumatisk händelse som drabbar människor dagligen. Sjuksköterskor runt om i världen deltar aktivt i och har en nyckelroll i katastrofhantering med uppgifter som triage, vård av skadade, beredskapsplanering, evakuering, samt psykologiskt stöd till de drabbade och deras familjer. LÄS MER

 3. 3. Av och påklädnadssituationer ur ett genusperspektiv i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Amela Kajtazovic; Pernilla Jansson; [2016]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; förskola;

  Sammanfattning : Syftet är att kartlägga om pojkar och flickor blir behandlade på samma sätt när det gäller på - och avklädning i förskolan. Målet är att se om det finns någon skillnad mellan hur könen på förkololrna eller blir både flickor och pojkar behandlade jämnlikt. .. LÄS MER

 4. 4. Strategier för delaktighet iförskolan : Strategier för delaktighet iförskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mija Jansson; Pernilla Ståhl; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Att ligga steget före". Fokusgruppsintervjuer med specialpedagoger om deras uppfattningar om förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Jansson; [2014-04-22]
  Nyckelord :elevhälsa; hälsofrämjande; förebyggande; patogent perspektiv; alutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Att med denna studie undersöka specialpedagogers uppfattningar och resonemang om förebyggande och hälsofrämjande arbete i specialpedagogisk praktik.Teori: Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet. Människan föds som en kommunikativ varelse inriktad mot att samspela med andra. LÄS MER