Sökning: "Pernilla Kihlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Kihlberg.

  1. 1. Sjuksköterskans möte med muslimska patienter : kulturdialog eller kulturkonfrontation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

    Författare :Ann-Katrin Grundén; Pernilla Kihlberg; [2004]
    Nyckelord :Omvårdnad; Muslimer; Mångkulturell omvårdnad; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : .... LÄS MER