Sökning: "Pernilla Klasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Klasson.

  1. 1. Barn av sin tid : -En strukturerad litteraturstudie om elevers uppfattning om och förståelse av historisk tid

    L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Elin Klasson; Pernilla Zentio; [2018]
    Nyckelord :tidsuppfattning; tidsmedvetenhet; tidsförståelse; historiemedvetenhet;

    Sammanfattning : ”Barn av sin tid” är en strukturerad litteraturstudie som behandlar barns historie- och tidsmedvetenhet. Studien syftar till att besvara hur och när elever förstår historisk tid. Dessutom belyses vilka arbetssätt och metoder som pedagogen kan använda i undervisningen för att underlätta utveckling av historie- och tidsmedvetande. LÄS MER