Sökning: "Pernilla Liljeblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Liljeblad.

 1. 1. The sought-after influencer –

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Melissa Albano Neves; Pernilla Liljeblad; [2017-06-29]
  Nyckelord :Influencer Marketing; influential individuals; electronic word-of-mouth;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Resebloggens relevans - innehållet som fångar läsaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Gellerbrant; Pernilla Liljeblad; [2015-06-22]
  Nyckelord :Reseblogg; Relevans; Destinationsmarknadsföring; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER