Sökning: "Pernilla Lindholm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pernilla Lindholm.

 1. 1. Att skapa en konceptdesign av en webbplats för ett evenemang : Att ta fram en design av en webbplats med en grafisk identitet ur ett marknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sandra Lindholm; Pernilla Widelund; [2013]
  Nyckelord :Concept design; graphic design; interactions design; web design; graphic identity; brand.; Konceptdesign; visuell design; interaktionsdesign; webbdesign; grafisk identitet; varumärke.;

  Sammanfattning : Internet and social media have opened up new possibilities for companies and organisations tocommunicate their brand. It only takes a few seconds to communicate the message of a website to theuser. LÄS MER

 2. 2. Free Will vs The Roll of a Die : An investigation of free will in Luke Rhinehart's The Dice Man

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Lindholm; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Tjejen måste fråga föräldrarna först” - Om hur genus och etnicitet samspelar i identitetsskapandet hos sex tjejer i en skola i Angered.

  C-uppsats,

  Författare :Pernilla Lindholm; Sofie Källström; [2009]
  Nyckelord :identitet; skola; tjejer; etnicitet; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Vårt syfte med uppsatsen är att belysa sex tjejers identitetsskapande i Angered ochsynliggöra vilka faktorer som spelar in. Vi vill se hur etnicitet och genus samspelar för skapandet av identitet förtjejer i en mångkulturell stadsdel. LÄS MER

 4. 4. Risk management i läkemedelsföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Mannius-Lindholm; Sophia Emanuelsson; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:I takt med att omvärlden förändras skapas nya risker, vilket ställer krav på företagens risk management. Det är viktigt att företagen kontrollerar sina risker och hanterar dessa effektivt för att kunna skapa beredskap att möta omvärldens förändringar och på detta sätt säkra sin överlevnad. LÄS MER