Sökning: "Pernilla Lundqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pernilla Lundqvist.

 1. 1. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. The implementation of the K3 framework -A study of construction companies' application of K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Partanen Olofsson; Sofie Sund; [2015-01-29]
  Nyckelord :K3 framework; K-project; principle-based; annual reports; construction industry; lease; depreciation; concern contribution; ongoing projects.;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: An increased globalization has led to a need for harmonization of the accounting regulations. The decision to implement IFRS for public companies in countries of the European Union inspired the Swedish Accounting Standards Board to develop new framework for non-public companies. LÄS MER

 3. 3. Barnens väktare : En studie om socialsekreterares upplevelser av rollen som tvångsvårdsutövare samt utveckling av strategiska hanteringsmetoder i en föränderlig arbetskontext

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alina Lundqvist; Pernilla Kostet; [2015]
  Nyckelord :socialsekreterare; barnavårdsutredning; arbetssituation; tvångsvårdsutövare; arbetsstrategier; barnens väktare; anpassning;

  Sammanfattning : Forskning visar att arbetssituationen har försämrats betydligt under de senaste åren för socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar i Sverige. Den negativa utvecklingen beror på att högre krav ställs på socialsekreterarna idag samtidigt som det sker en decentralisering av organisationen, vilket har lett till en mer pressad arbetssituation och en hög personalomsättning inom socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Patientens hälsorelaterade livskvalitet efter en kranskärlsoperation : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pernilla Paulsson Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :Kranskärlssjukdom; Hälsorelaterad livskvalitet; Kranskärlsoperation; Kommunikation;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom är den vanligaste dödsorsaken över hela världen. I Europa dör cirka fyra miljoner människor varje år till följd av kranskärlssjukdom. LÄS MER