Sökning: "Pernilla Lundvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Lundvall.

 1. 1. ATT BEMÄSTRA DET OMÖJLIGA OCH VÄXA SOM MÄNNISKA

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Cassandra Lundvall; Pernilla Jönsson; [2014]
  Nyckelord :anknytning; känslan av sammanhang; maskrosbarn; missbruk; motståndskraft; psykisk ohälsa; uppväxt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how dandelion children has experienced their childhood and how their childhood has formed them in their adulthood. The purpose is also to examine how the attachment between the child and the parents has come to expression. LÄS MER

 2. 2. Måltiden, en tid för språkutveckling?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Pernilla Lundvall; [2008]
  Nyckelord :förskola; språkutvecklig; bordssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur ett språkutvecklande förhållningssätt kan yttra sig i planeringen, organiserandet och utförandet av en vardaglig rutin på förskolan nämligen måltiden och då specifikt lunchen. Jag har valt att fokusera på lunchen eftersom den är en vardaglig aktivitet som förekommer på varje svensk förskola. LÄS MER