Sökning: "Pernilla Markström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Markström.

  1. 1. Bornholmsmodellens funktion i flerspråkiga miljöer

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Maria Karlsson; Pernilla Markström; [2010]
    Nyckelord :Bornholmsmodellen; flerspråkighet; somaliska; språklig medvetenhet; språklekar;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Bornholmsmodellen fungerar i flerspråkiga miljöer och vi har valt att lägga fokus på barn med somaliska som modersmål. Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod då vi genomfört intervjuer och observationer. LÄS MER