Sökning: "Pernilla Munklinde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Munklinde.

  1. 1. Lärande för hållbar utveckling - fem lärares attityder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Nina Palmgren; Pernilla Munklinde; [2010]
    Nyckelord :attityder; hållbar utveckling; läroplan; undervisning; lärande för hållbar utveckling;

    Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som idag kan hittas i flertalet styrdokument för skolan i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbar utveckling tillämpas i undervisningen samt lärares attityder till att tillämpa hållbar utveckling i sin undervisning. LÄS MER