Sökning: "Pernilla Nöjd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pernilla Nöjd.

 1. 1. Är du nöjd med graden av flexibilitet i arbetet, att kunna påverka när, var och hur du arbetar?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Frejd; Pernilla Stenhaug; [2020]
  Nyckelord :Flexibelt arbete; nöjdhet; konflikt mellan arbete och privatliv; intention att byta arbete;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadens nya villkor möjliggör för arbetstagare att vara mer flexibla, ta ansvar för, och planera sitt arbete på ett nytt sätt. Flexibilitet i arbetslivet studerades genom tre dimensioner: arbetstid, arbetsplats och arbetsutförande, utifrån individens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Volunteer Tourism : Who does it benefit?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Isabel Anderzén Domingues; Pernilla Nöjd; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although altruism is known to be a typical volunteer-trait, our respondents were motivated more or less by self-interest as well, adding to the discussion regarding whether altruism or self-interest is the main motivator for volunteer tourists. Second, the outcome of the volunteer experience is not necessarily as dependent on the motives as it is on what the volunteer makes of it. LÄS MER

 3. 3. The Pinkyberries - 33 pink puppets/ en rosa dockflock

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Pernilla Eskilsson; [2011-06-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag ville att viktiga saker skulle äga rum. Viktiga saker hände. De viktigaste var mina möten med the Pinkyberries och med den romerske kejsaren och stoikern Marcus Aurelius. Stoicismen visade mig den fina linjen mellan att vilja ge och vilja få. LÄS MER

 4. 4. Attityder till och utbildning i HLR bland personal anställd på sjukhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Pernilla Svensson; [2007]
  Nyckelord :attitude; basic life support; cardiopulmonary resuscitation; education; knowledge; training;

  Sammanfattning : Hjärtlungräddning (HLR) är en direkt livsavgörande kunskap och förväntningar på att sådan kunskap finns bland sjukhuspersonal är trolig. Syftet med studien var att kartlägga utbildning i och attityder till undervisning i HLR bland all personal som arbetar på ett mindre sjukhus i södra Sverige. LÄS MER