Sökning: "Pernilla Pålsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pernilla Pålsson.

 1. 1. Röster om HR - en diskursanalys av HR:s identitetskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Katja Ödmann; Pernilla Pålsson; [2013-01-11]
  Nyckelord :Human Resource; HR; Identitet; Diskursanalys; Textanalys; Personal Ledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur HR:s identitet konstrueras diskursivt i facktidningen Personal & Ledarskap. Vi undersöker också vilka motsättningar och spänningar som synliggörs och osynliggörs i Personal & Ledarskap, kopplat till HRs identitet, och hur dessa kan förstås utifrån diskursteori. LÄS MER

 2. 2. Hur vardagsanknyter två lärare matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Schneider; Pernilla Pålsson; [2008]
  Nyckelord :lärarens; föreställningar; undervisningsaspekt; vardagsanknuten; matematik; vardagsmatematik;

  Sammanfattning : I rapporten undersöker vi hur två lärare vardagsanknyter matetmatikundervisningen för eleverna. Lärarens föreställning jämförs med dess arbetssätt inom områder vardagsmatematik... LÄS MER

 3. 3. Hur vardagsanknyter två lärare matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pernilla Pålsson; Madeleine Schneider; [2007]
  Nyckelord :Lärarens; föreställningar; undervisningsaspekt; vardagsanknuten; matematik; vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar hur två lärare vardagsanknyter matematikundervisningen. Vi undersöker hur de får eleverna att koppla samman matematik och vardag. Dessutom jämförs hur lärarens uppfattning om hur de vardagsankyter matematikundervisningen med deras verkliga arbetssätt.. LÄS MER