Sökning: "Pernilla Söderqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pernilla Söderqvist.

 1. 1. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER

 2. 2. Matematikängslan - bryt onda cirklar : Faktorer i det förebyggande arbetet i matematikundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Lennartsson; Pernilla Söderqvist Olsson; [2023]
  Nyckelord :Matematikängslan; matematiska prestationer; matematisk lärmiljö; relationer; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Lennartsson, J. & Söderqvist Olsson, P. (2023). Matematikängslan – bryt onda cirklar. LÄS MER

 3. 3. Fysisk struktur som kommunikativt medel : Den fysiska layoutens betydelse för kreativa företag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Pernilla Söderqvist; Charlotte Swärd; [2005]
  Nyckelord :layout; kommunikation; kreativitet; kreativa; fysisk struktur; lärande; nytänkande; flexibilitet; närhet; mötesplats; avskärmning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER