Sökning: "Pernilla Villberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Villberg.

  1. 1. Värdering av skog till verkligt värde eller anskaffningsvärde? : En studie av revisorers och skogsföretagens inställningar till IAS 41

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Ardita Morina; Pernilla Villberg; [2010]
    Nyckelord :IAS 41; verklig värde;

    Sammanfattning : Skogen har en stor betydelse världen över, där skogen utgörs av 3,9 miljarder hektar mark. De största skogsområdena finns i Ryssland, Brasilien, Kanada, USA och Kina. Den allra största skogsägaren i Sverige är Sveaskog med sina 3,5 miljoner hektar skogsmark. LÄS MER