Sökning: "Pernilla Wiberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pernilla Wiberg.

 1. 1. Svenska idrottsstjärnors flytt till skatteparadis

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns länder som knappt tar ur någon skatt eller inte ingen skatt alls, så kallade skatteparadis. Året är 1974 och en av Sveriges mest omtalade tennisspelare, Björn Borg, flyttar vid 18 års ålder till skatteparadiset Monaco tillsammans med sina föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätningar och medarbetarengagemang : En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sanna Almqvist; Pernilla Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Non-financial measures; customer satisfaction; long-term goals; strategies; attitude; engagement; employees; Icke-finansiella prestationsmätningar; kundnöjdhet; långsiktiga mål; strategier; inställning; engagemang; medarbetare;

  Sammanfattning : Titel: Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Sanna Almqvist och Pernilla Wiberg   Handledare: Tomas Källquist   Datum: 2018 – januari   Syfte: Bakgrunden till denna studie grundar sig i att tidigare forskning lyfter olika aspekter av nyttan av prestationsmätning ur ledare eller företagets perspektiv. De efterfrågar dock mer forskning om hur medarbetares inställning till prestationsmätningar leder till engagemang. LÄS MER

 3. 3. Ledande Kvinnor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Gren; Sara Petersson; Pernilla Wiberg; [2001]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; deltagande observation; konsultativt ledarskap; roller; diskurser; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Inom genusforskningen finn's det olika könsperspektiv samt olika metoder för att lyfta fram könet. Det finn's också olika läger när det gäller könet's påverkan på vårt sätt att leda. Om det influerar, eller bestämmer vårt agerande som ledare, eller om det inte har någon som helst betydande påverkan. LÄS MER