Sökning: "Pernilla agmyr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla agmyr.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av familjecentrerad neonatalvård - en pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johanna Rosdahl; Pernilla Agmyr; Jenny Örnstedt; [2014]
  Nyckelord :Family centered care; neonatal care; nurses´ experiences; Familjecentrerad vård; neonatalvård; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : På sjukhus i Sverige arbetar sjuksköterskor på neonatalavdelningar med att ta hand om de allra minsta barnen och deras speciella behov. Barnen är i behov av specialistsjukvård, ibland intensivvårdskrävande med högteknologisk utrustning, samtidigt som de behöver påbörja den viktiga anknytningen till sin familj. LÄS MER

 2. 2. Vilken är min roll? - Föräldrars upplevelse av delaktighet i barns omvårdnad på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Pernilla Agmyr; Emma Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Föräldrars delaktighet; omvårdnad; sjukhus; upplevelse;

  Sammanfattning : Föräldrars delaktighet i omvårdnaden av barn på sjukhus har inte alltid varit självklar. Först efter andra världskriget började barns behov av föräldrar på sjukhus belysas av forskare inom psykologi samt omvårdnad. Trots fortsatt utveckling av föräldrars delaktighet inom barnsjukvården återfinns fortfarande brister inom området. LÄS MER