Sökning: "Pershin Sadeghian Saravi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pershin Sadeghian Saravi.

 1. 1. Kassaregisterlagen : En studie i kassaregisterlagens effektivitet och rättvisa

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Siamand Esmaili; Pershin Sadeghian Saravi; [2010]
  Nyckelord :Kassaregisterlagen; Kontantbranschen; Skattefusk;

  Sammanfattning : Inledning: Skatteundandraganden i kontantbranschen har sedan länge varit ett känt problem för skatteverket vilket också leder till en snedvriden konkurrens. En ny lag, kassaregisterlagen, ska undvika skattefusk och illojal konkurrens. De flesta inom kontantbranschen inkluderas i lagen med få undantag så som torghandel. LÄS MER

 2. 2. Redovisningsinformation vid kreditbedömning av banker

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Pershin Sadeghian Saravi; Albert Aziz; [2009]
  Nyckelord :redovisningsinformation; kreditbedömning;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Redovisningsinformation vid kreditbedömning av bankerFörfattare: Pershin Sadeghian Saravi, Albert AzizHandledare: Kent TrosanderSeminariedatum: 2009-09-28Ämne/Kurs: Redovisning & revision, kandidatuppsats 15 hpSyfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva kreditbedömningsprocessen hos banker ,undersöka vilken betydelse reviderad redovisningsformation har för en bank och få enuppfattning om hur avskaffandet av revisionsplikten kan påverka bankernaskreditbedömning.Metod: Kvalitativ och induktiv metod. LÄS MER