Sökning: "Person portrayal"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Person portrayal.

 1. 1. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av hur djur antropomorfiseras i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aleks Kowalczyk; Joanna Thuresson; [2019]
  Nyckelord :antropomorfism; barnlitteratur; djur; förskola;

  Sammanfattning : Animals has long been present as characters in children’s literature. The most common use of animals is by portraying them somewhat anthropomorphized - in other words by attributing them with human features. LÄS MER

 3. 3. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER

 4. 4. "I feel like a person who is already dead" : Förlust, läkning och magisk realism i tre japanska romaner

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Julia Winblad; [2019]
  Nyckelord :Magical Realism; Bereavement; Trauma; Healing; Japanese Literature; Folklore; Japanese Magical Realism; Banana Yoshimoto; Hiromi Kawakami; Ruth Ozeki; Magisk realism; sorg; trauma; läkning; japansk litteratur; folklore; japansk magisk realism; Banana Yoshimoto; Hiromi Kawakami; Ruth Ozeki;

  Sammanfattning : In this thesis the subject of grief and healing are examined in three novels by the Japanese writers Hiromi Kawakami, Ruth Ozeki and Banana Yoshimoto. The method for the analysis is based on psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross’ Five Stages of Grief theory, but in the analysis of these novels, it became clear that the grief/healing-stages for the protagonists are not expressed in the exact same manner as the non-fictional patients of Kübler-Ross’ study. LÄS MER

 5. 5. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER