Sökning: "Person-Organization fit"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Person-Organization fit.

 1. 1. Organisationers Beaktande av överensstämmelse mellan personliga egenskaper och organisationskultur vid rekrytering av business controllers: - En kvalitativ studie gjord utifrån en rekryteringskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Hikmat; Lydia Tullsten; [2019-04-09]
  Nyckelord :Organizational culture; person organization fit; person organization fit in recruitment; qualities of a controller;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare studier rörande person-organisation fit vid rekryteringär få, varför det anses aktuellt att vidare undersöka detta. Det finns även en avsaknadi redan befintlig litteratur rörande controlleryrket där man inte tittat på huröverensstämmelse mellan organisationskultur och personliga egenskaper hos en businesscontroller påverkar organisationernas beslut vid rekrytering. LÄS MER

 2. 2. Attract and retain Generation Z in the white-collar business sector. : How to attract and retain Generation Z in the white-collar business sector?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lucie Descos; Anna-Maria Gospic; [2019]
  Nyckelord :White-collar business; Generation Z; Person-Organization fit;

  Sammanfattning : Problem  Following the expanded competition when it comes to attraction and retention of skilled workers, hence white-collar workers, organizations need to better adapt to the rapid changes in the labor market. Due to the lack of knowledge about the recent Generation Z and their perceptions and values regarding work, the Person-Organization (P-O) fit has been applied in order to gain a deeper knowledge of what attracts and retains individuals of Generation Z, in order for companies to better meet their needs. LÄS MER

 3. 3. He Who Has Ears, Let Him Hear - Building the Candid Organization from the Bottom Up

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amanda Åkesson; Ida Renfjord; [2019]
  Nyckelord :employee voice; psychological safety; humble leadership; person-organization fit;

  Sammanfattning : The interest in employee voice is currently on the rise, specifically because of its potential to improve organizational performance in an increasingly competitive world. Nonetheless, it is a fact that employees more often than not decide to remain silent, and there are insufficient recommendations in the literature on how to enhance employee voice. LÄS MER

 4. 4. How Does Evaluative Content in Job Advertisements Influence Job Seekers Perception of Organizational Fit?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Eldered; [2019]
  Nyckelord :the evaluative factor; person-organization fit; job advertisement; selfratings; recruitment process; Social Sciences;

  Sammanfattning : The contemporary job advertisement is characterized by enhancing organizational attributes that are perceived as desirable. To what extent this evaluative way of writing advertisements affects job seekers perception of organizations is an area that requires more attention within research. LÄS MER

 5. 5. Rekrytering och utvärdering av fystränare inom herrelitishockeyn : En undersökning av SHL-lagens strategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elise Göransson; Linnea Bergström; [2018]
  Nyckelord :Rekrytering; rekryteringsprocess; utvärdering; utvärderingsprocess; fystränare; idrottsorgansationer; SHL;

  Sammanfattning : Till följd av idrottens fortsatta kommersialisering och professionalisering har behovet av ny kompetens uppstått bland idrottsorganisationer. Därav har även nya roller blivit aktuella för idrottsorganisationer, framförallt bland elitföreningar. En av dessa roller är fystränare. LÄS MER