Sökning: "Persona"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet Persona.

 1. 1. Gränssnittsdesign för optimal produkpresentation : Hur UX-design kan användas för produktpresentation och påverka användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofia Dinh; [2023]
  Nyckelord :UX design; user experience; product presentation; interface design; UX-design; användarupplevelse; produktpresentation; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : This study has been carried out in collaboration with BeKa SWEDEN AB with the aim ofinvestigating how optimal product placement and product presentation should take place on awebsite using UX design. The research question reads as follows: "How can UX design beused to create an optimal product presentation of a single product, and further improve theuser experience on a web page?". LÄS MER

 2. 2. Komplexitet och Konflikt : En karaktärsanalys av Hayao Miyazakis hjältar i Prinsessan Mononoke och Det levande slottet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Annika Jansson; Evelina Trygg-Svartling; [2023]
  Nyckelord :Prinsessan Mononoke; Det levande slottet; Ashitaka; San; Sophie Hatter; Hauru Jenkins Pendragon; Sophie; Hauru; Hayao Miyazaki; Studio Ghibli; karaktärskomplexitet; konflikt; emotioner; hjältegestalt; persona; skugga; karaktärsklocka; hjältar;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar fyra hjältar från två av Hayao Miyazakis filmer. De utvalda hjältarna är Ashitaka och San från Prinsessan Mononoke (Miyazaki, 1997) samt Hauru och Sophie från Det levande slottet (Miyazaki, 2004). LÄS MER

 3. 3. Designförslag för visualisering av informationskarta : med hjälp av informationsvisualisering och gestaltprinciperna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Ulrichs; [2022]
  Nyckelord :Informationsvisualisering; Enterprisearkitektur; Gestaltteori; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Detta arbete genomförs i samarbete med Region Östergötland i syfte att utveckla ett designförslag för regionens informationskarta. Arbetet ämnar för det första undersöka vilka behov anställda med beslutsfattarroller inom Region Östergötland har i termer av tillgång till information. LÄS MER

 4. 4. Error in persona vel objecto : En analys av relationen mellan uppsåtstäckning, uppsåtsbegrepp och skuld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Criminal Law; intent; principle of correspondence; mistake of fact; error in persona; error in objecto; fault; Straffrätt; uppsåt; uppsåtstäckning; error in persona; error in objecto; skuldprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aberratio ictus - Anstiftarens ansvar vid den anstiftade gärningsmannens error in persona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eduland Rexhaj; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Aberratio ictus; Error in persona; Anstiftan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The phenomenon known as aberratio ictus has long been a point of discussion in criminal law. A commonly used illustration of the phenomenon is when person A tries to murder person B, but accidentally deprives the life of person C. LÄS MER