Sökning: "Personal Construct Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Personal Construct Theory.

 1. 1. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 2. 2. Effects of Perceived Risks on Online Shopping Behavior

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Abu Bakr Nadeem Azhar; [2019]
  Nyckelord :Online Shopping; Perceived Risks; Online buyers; Online non-buyers; Online Shopping Behavior;

  Sammanfattning : Online shopping is rapidly expanding across the globe including developing markets. The consumer is under the perception of different types of risks associated with online shopping which may damage him. LÄS MER

 3. 3. Den mellanmänskliga betydelsen - i brukarstyrda självhjälpsmöten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Terése Björk; Pernilla Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Anonyma narkomaner; Beroende; Förståelse; Grupprocesser; Intervjuer; Personal Construct Theory; Socialkonstruktivism; Tillfrisknande; Upplevelse; Återhämtning; Addiction; experience; Group processes; Interviews; Narcotics Anonymous; Personal Construct Theory; Recovery; social constructivism; Understanding;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att avtäcka de element som upplevs betydelsefulla för den enskilda individen i en återhämtningsprocess från beroende, i relation till deltagandet av NA-möten. Som bakgrund till studien presenteras en redogörelse för olika definitioner av beroendeproblematiken samt återhämtning, tillfrisknande, tolvstegsprogrammet och Anonyma Narkomaner. LÄS MER

 4. 4. Från oskyldiga offer till nationella säkerhetshot – därför nekas IS-kvinnor att återvända till Väst : en kritisk diskursanalys av västerländsk medierapportering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Astrid Tronarp; [2019]
  Nyckelord :Feminist theory; gender; Islamic State; terrorism; media coverage;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain why it is seen as possible and meaningful for Western countries to deny IS women to return home after the fall of the Caliphate. Earlier, IS women have been allowed to return. According to previous research, women in war are commonly constructed as innocent victims within the “beautiful soul” narrative. LÄS MER

 5. 5. EDUCATIONAL ACTION RESEARCH Discovering its applicability in Cambodian pre-tertiary education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Phearom TY; [2018-08-25]
  Nyckelord :Action research; educational action research; teaching professional development; theory of practice architectures;

  Sammanfattning : Aim:In the case of Cambodia, whose educational system is in the critical stage of reconstruction and reform after emergence from its almost three decades of civil war, action research should be integrated into teaching profession to empower teachers in this educational reforming process. Therefore, this study is essentially aimed at discovering action research in Cambodian education in the three levels of schooling, primary, secondary and high schools to explore its applicability in the recent educational system. LÄS MER