Sökning: "Personal History"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden Personal History.

 1. 1. Traduire la mémoire : La mémoire du Chambon-sur-Lignon entre 'foreignization' & 'domestication'

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Julia Lindholm; [2023]
  Nyckelord :historical memory; translation strategies; world war two; translation of historical memory; mémoire historique; stratégies de traduction; seconde guerre mondiale; traduction de mémoire historique;

  Sammanfattning : This paper examines how to translate the historical memory of Chambon-sur-Lignon in France, by analyzing the translation procedures used to transfer proper nouns (personal names, place names, names of organizations) and cultural references (historical, theological) from French to Swedish, on a scale between the strategies foreignization and domestication. The analysis is based on our own translation of three source texts from the book La Montagne refuge. LÄS MER

 2. 2. Vi och de i språkhistorien : En interpersonell textanalys av bruket av pronomen i läromedel i svenska för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elin Lundgren; [2023]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell pedagogik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : In this essay the use of pronouns in educational textbooks teaching Swedish languagehistory, intended for compulsory school (grade 7–9) is examined, the purpose beingto investigate the aspect of interculturality in the texts. The questions asked are:What interpersonal meaning is mediated in the texts, and in what way is thismeaning compatible with an intercultural approach? To answer these questions ananalysis of the use of personal pronouns is carried out, aimed at the interpersonalmetafunction within the framework of Systemic Functional Grammar. LÄS MER

 3. 3. The Promise of a Green Revolution : Conceptions of climate change and sustainability in local movements objecting to mining establishment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Caroline Reinhammar; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study explores how vernacular understandings of climate change and sustainability are formed in relation to local disputes concerning mineral exploration. In a search for a solution to climate change, the interest in rare earth elements (REEs), and other metals used in green technology has resulted in granting mining companies processing concessions in Sweden. LÄS MER

 4. 4. BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar som avstår från att vaccinera sina barn : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Look Larsson; Fredrik Dolk; [2023]
  Nyckelord :Child Health Services; Interview; Nursing staff; Vaccination Hesitancy; Qualitative Research; Barnhälsovård; Intervjuer; Kvalitativ forskning; Vaccinationstveksamhet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccin är en av de främsta framgångarna i medicinhistorien. Vaccinmotstånd klassas som ett av de tio största hoten mot global hälsa. Motstånd förekommer i hela världen i alla sociala grupper av olika anledningar. LÄS MER

 5. 5. Galgbackarna i Halland: en landskapsarkeologisk analys av fyra offentliga avrättningsplatser i det tidigmoderna Hallands urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Edvin Aronson; [2023]
  Nyckelord :Halland; execution site; Early Modern; landscape; archaeology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The ideal image of an Early Modern public execution site might be a highly elevated and clearly visible place in the landscape, perhaps close to a road, and not too far from a town or a village. This visibility pattern is also what most of the research and the studies on public execution sites in southern Sweden has shown. LÄS MER