Sökning: "Personal and social norms"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Personal and social norms.

 1. 1. Queer workers and workspaces: Stories about emotions and embodied experiences of LGBTQIA people in work-related spaces

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Tristan Williamson; [2020]
  Nyckelord :space; body; emotions; labour; queer; rum; kropp; känslor; arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to map and investigate the embodied experiences of LGBTQIA people in work-related spaces. The study analyses stories of emotions and experiences based on gender, sexual orientation, and other social categories and how these intersect with normative workspaces. LÄS MER

 2. 2. The Playground Project : This project is dividid in three main topics, working with the topic and the meaning of play, the form and the design of the ground, everything comes together in the final project.

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Floris Bastian Bouma; [2020]
  Nyckelord :child development; risky play; equipment; isolation; playground safety; urbanism space;

  Sammanfattning : Playing is the dominant activity in children's daily life, but is the playground still the place where children have their first encounter with societal roles, norms and values of today’s society, through the act of playing? The playground functions as the place where children are forced to educate themselves, in learning to develop, to make decisions, to solve problems, and to regulate emotions. They look for risks in order to test and explore their physical limits. LÄS MER

 3. 3. "Det går inte att ha förtroende till ett system som inte gillar oss" : En kvalitativ intervjustudie om unga transpersoners erfarenheter av och förtroende till trans-, hälso- och sjukvården och psykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erica Brodén; [2020]
  Nyckelord :Transgender; non-binary; experience; health care; trust; Social Sciences;

  Sammanfattning : Transpersoner tillhör en marginaliserad grupp som ofta tvingas möta olika typer av diskriminering i samhället. Tidigare forskning visar att förtroendet till samhället är lågt i denna grupp, samt att erfarenheter av bemötande från personal i vården till stor del är av negativ karaktär. LÄS MER

 4. 4. Tillhörighet och konflikt : En kvalitativ studie om arbetsplatskonflikter inom kvinnodminerade serviceyrken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Schattauer; [2020]
  Nyckelord :Conflict management; Workplace conflict; Workplace culture; Community of practice; Emotional labor; Konflikthantering; Arbetsplatskonflikt; Arbetsplatskultur; Praktikgemenskap; Känsloarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat att bidra med en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande funktioner samt belysa konflikter som en vardaglig handlingsrepertoar inom organisationer. Jag ämnade att undersöka hur anställda socialiserades in i de konflikter som uppstod på arbetsplatsen och vad dessa konfliktförlopp hade för betydelse för delaktiga individer. LÄS MER

 5. 5. ”Hen är en genomsnäll person och det är helt ofattbart att hen skulle vara skyldig till mord” : ’Sanningssägares’ och ’försvarares’ diskursiva produktion av brottsoffer och förövare på Flashback

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :victim of crime; perpetrator; Flashback; civil journalism; discourse; brottsoffer; förövare; Flashback; civiljournalistik; diskurs;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att fördjupa förståelsen för hur anonyma aktörer kan diskutera brottsoffer och förövare på ett anonymt forum. Studien utgår från tre trådar på forumet Flashback där brott diskuteras och således brottsoffer och förövare. LÄS MER