Sökning: "Personal and social norms"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Personal and social norms.

 1. 1. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 2. 2. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Amanda Wahlström; [2019]
  Nyckelord :mental ohälsa; lantbrukare; stress; depression;

  Sammanfattning : Att mental ohälsa finns ibland oss är något de flesta av oss är medvetna om. Dessvärre är medvetenheten hos den utsatte ofta låg vid det kritiska tillfället. Det finns många olika sätt att påverkas och inget är det andra likt. LÄS MER

 3. 3. PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL : En kvalitativ studie om upplevelser av handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter hos socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Lundh; Strömlund Alexander; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; trafficking; discretion; development; social worker; Prostitution; människohandel; handlingsutrymme; utvecklingsbehov; socialarbetare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social workers in municipal authorities and NGOs experience their discretion and if there are any areas of development, in social work with youths and adults who are exposed to prostitution or human trafficking for sexual purposes. The study's aim and the questions at issue were answered through eight semi-structured interviews with female social workers in two municipalities in mid-Sweden. LÄS MER

 4. 4. The effects of self-identity and personal norms on prospectivetourists’ pro-environmental behaviour: The relevance of Eco-labels in online accommodation booking

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jiaying He; [2019]
  Nyckelord :Environmental self-identity; Personal norms; Eco-labels; Pro-environmental behaviour; Online accommodation booking;

  Sammanfattning : As environmental quality strongly depends on human behaviour patterns, more attentions have been paid to understand and promote pro-environmental behaviour in the tourism sector with sustainable development. This thesis focuses on online Eco-label accommodation booking as a tourist pro-environmental behavior to study the effects of environmental self-identity and personal norms on prospective tourists’ pro-environmental behaviour. LÄS MER

 5. 5. ”Man av den rätta kalibern” : En kvalitativ studie om sociala konstruktioner av maskulinitet i relation till psykisk ohälsa hos unga män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lisa Sellert; Linnéa Chyssler; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; unga män; maskulinitet; sociala konstruktioner; normer; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har under det senaste decenniet blivit allt mer omfattande bland den svenska befolkningen, speciellt bland unga vuxna och förväntas bli den ledande folkhälsoutmaningen i Sverige och globalt år 2030 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Ett återkommande problem är att män, unga som gamla inte söker vård eller söker försent (SOU 2014:6). LÄS MER