Sökning: "Personalbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Personalbehov.

 1. 1. Revolution i en konservativ bransch

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Gilbert Peine; Karl Michel; [2019]
  Nyckelord :Digital innovation; Digital transformation; InsurTech; Digitalisering; Försäkringsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar digital transformation inom försäkringsbranschen som befinner sig i en förändringsfas. Detta innebär att analoga processer som tidigare haft ett stort mänskligt inflytande kommer att helt eller delvis automatiseras. LÄS MER

 2. 2. A Framework for the Evaluation of Technologies during the Implementation of Digitalisation Strategies in the Asset Management Industry : A study on new technology adoption within the asset management industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Sophie Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Asset management; new technology adoption; digitalisation; digitalisation strategies; framework and technology life cycle; Kapitalförvaltningsbolag; nyteknikimplementation; digitalisering; digitaliseringsstrategier; ramverk och tekniklivscykel;

  Sammanfattning : The financial industry is currently undergoing radical change as a result of the increased implementation of digitalisation strategies. Due to pressure from a number of sources, finance firms, including asset managers, are looking to adopt technology solutions in their business processes. LÄS MER

 3. 3. ”Kritik till allmän beskådan” : En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Gustafsson; Emma Smyth; [2018]
  Nyckelord :Social media; service recovery; marketing; word-of-mouth; WOM; eWOM; Sociala medier; service recovery; marknadsföring; word-of-mouth; WOM; eWOM;

  Sammanfattning :     Titel: Kritik till allmän beskådan - En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Cornelia Gustafsson och Emma Smyth Handledare: Akmal Hyder Datum: 2018 - maj Syfte: Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur service recovery på sociala medier skiljer sig åt i jämförelse med traditionell service recovery som sker fysiskt på plats.   Metod: Studien antog en induktiv ansats och genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av lagerhantering vid kraftvärmeverk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Robin Hjerén; Eric Assarsson; [2017]
  Nyckelord :Bränslelogistik; lagerhantering; kraftvärmeverk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I takt med att miljö och hållbarhet blir alltmer prioriterade frågor för samhället kommer marknaden för biobränslen och energi producerad från biobränslen öka. Genom ökad konkurrens bland energiproducenter skapas ett större krav på lagerhantering som är en grundläggande kompetens för företag. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och hållbarhet inom automatiserad mjölkproduktion : En studie med avseende på Lean Production och Hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Lukas Ekström; Sebastian Chen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag används i allt ökande utsträckning automatiska mjölkningssystem, så kallade voluntary milking systems, förkortat VM-system. Detta arbete handlar om hur dessa system är effektiva med avseende på Lean Production, och hur de förhåller sig till Hållbar utveckling. LÄS MER