Sökning: "Personalhanteringssystem"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Personalhanteringssystem.

 1. 1. Undersökning av problem och svårigheter med en affärskritisk mobilapplikation ur ett säkerhets- och prestandamässigt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Aked Hindi; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete, utfört på Valderas Consulting AB, ämnar att hitta ett tillräckligt bra sätt för att migrera ett personalhanteringssystem (HR-system) till mobila enheter, genom att undersöka skillnader mellan olika metoder för kommunikation mellan mobila enheter och en MS-SQL databas från ett säkerhets- och prestandamässigt perspektiv. Metoderna innebär att man implementerar en webbtjänst med hjälp av antingen REST eller SOAP för att utföra kommunikationen mellan mobila enheter och en MS-SQL databas. LÄS MER

 2. 2. Design och implementering av ett webbaserat personalhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Johan Norberg; Dean Maros; [2005]
  Nyckelord :Apache; MySQL; PHP; XHTML; Informationssystem;

  Sammanfattning : Quickmatch is a company that recruits students to other companies that need temporary workers. Today all administration is done by hand, which is very time demanding and therefore inefficient. Employees send assignment reports by e-mail about the working hours and breaks to the administration office. LÄS MER