Sökning: "Personalised"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Personalised.

 1. 1. Faktorer som påverkar livsstilsförändringar efter akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Lindberg; Marie Åman; [2023]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Factors; Lifestyle changes; Patient; Person-centred care; Akut koronart syndrom; Faktorer; Livsstilsförändring; Patient; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Ischemisk hjärtsjukdom där akut koronart syndrom ingår är den främsta dödsorsaken i världen och är en stor utmaning inom global hälsa och sjukvård. Sekundärprevention är en väsentlig del av behandlingen vid akut koronart syndrom och innefattar både farmakologisk behandling samt livsstilsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Attention based Knowledge Tracing in a language learning setting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastiaan Vergunst; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Tracing; Exercise Recommendation; Personalised Learning; Recurrent Neural Network; Attention; Self-Attention; Exercise Embedding; Kunskapsspårning; Övningsrekommendation; Personligt Anpassad Inlärning; Rekurrenta Neurala Nätverk; Uppmärksamhet; Självuppmärksamhet; Övningsembedding;

  Sammanfattning : Knowledge Tracing aims to predict future performance of users of learning platforms based on historical data, by modeling their knowledge state. In this task, the target is a binary variable representing the correctness of the exercise, where an exercise is a word uttered by the user. LÄS MER

 3. 3. The Kayamandi Children’s Possibilities and Conditions for Digital Learning : An Ethnographic Minor Field Study Investigating the Digital Learning and Edtech Opportunities for the Primary School Children Living in a South African Township

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Vitus; [2022]
  Nyckelord :Digital learning; digitalisation; digital literacy; edtech; technology adoption; social stratification; Digitalt lärande; digitalisering; digital kompetens; edtech; teknikantagande; social stratifiering;

  Sammanfattning : The educational system is going through a rapid shift towards digital learning, a phenomenon happening all over the world. This thesis examines the possibilities and conditions for digital learning amongst primary school children living in the township Kayamandi in Stellenbosch, South Africa. LÄS MER

 4. 4. Lärmiljön i grundsärskolan : en observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Frykler; [2022]
  Nyckelord :Social learning environment; pedagogical learning environment; physical learning environment; compulsory school for pupils with learning disabilities; Social lärmiljö; pedagogisk lärmiljö; fysisk lärmiljö; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur social, pedagogisk och fysisk lärmiljö är utformad i grundsärskolans klassrum. Utifrån syftet besvaras tre frågeställningar: Hur är den sociala lärmiljön utformad, hur är den pedagogiska lärmiljön utformad och hur är den fysiska lärmiljön utformad? Studien bygger på tolv observationer i fyra klassrum på tre grundsärskolor. LÄS MER

 5. 5. What's in a name? How the vocabulary of personalised playlists affects user's expectation and satisfactions in music streaming services

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Nina Boksjö; Naomi Petricioiu; [2022]
  Nyckelord :Personalisation; Recommender Systems; Vocabulary; Spotify; Personalised Messages; Streaming Services; User Interface; Expectation; Satisfaction; User Experience;

  Sammanfattning : Background: The following study focuses on the area of personalisation within streaming services and how vocabulary of playlist names and categories affect expectations and satisfactions. The wording of personalised items is important to convey that content is directly made for a user, yet there are limited studies that explore what users anticipate and if the message conveys correct information to then lead to satisfaction. LÄS MER