Sökning: "Personality trait"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Personality trait.

 1. 1. Subjektiva faktorers uppskattade värde i förhandling och sambandet till big five

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joel Hörnberg Lindgren; [2022]
  Nyckelord :negotiation; subjective factors; big five; social psychology; social negotiation; förhandling; subjektiva faktorer; socialpsykologi; social förhandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förhandlingsforskning har fokuserat på den distributiva förhandlingen och delvis förbisett viktiga socialpsykologiska variabler. Syftet med studien var att analysera socialpsykologiska subjektiva faktorer och bidra till förhandlingsforskningen, genom att identifiera vilka av studiens subjektiva faktorer som värderades högst i dels en privat, dels en affärsrelaterad förhandling samt undersöka om uppskattningen av faktorerna skiljer sig åt beroende på skiljaktigheter i big five personality traits. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsfaktorer och attityder gentemot klienter bland kriminalvårdspersonal : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Per Andersson; Niklas Strömberg; [2022]
  Nyckelord :kriminalvård; kriminalvårdare; attitudes towards prisoners; big-five-inventory-10;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate correctional employees’ attitudes towards prisoners and correctional clients in relation to the employees’ own personality, as well as other factors, such as gender, age and years of employment. Using the big-five-inventory-10 and attitudes towards prisoners-scale to study 83 Swedish correctional employees, a correlation(r = 0. LÄS MER

 3. 3. Association analyses of forehead hair whorls, behaviour, and chromosome regions in Standardbred Trotters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Victoria Saxe; [2022]
  Nyckelord :behaviour; temperament trait; tricoglyph; hair whorl; swirl; genetics; horse; Standardbred trotter; genotype; phenotype;

  Sammanfattning : Introduction: In horse breeding, athletic skills have been in focus and certain behaviour types have been found to be important for competition. Behaviour is heritable but is also affected by the environment. Just like humans, animals have their own personality and behaviour-traits. LÄS MER

 4. 4. Vem uppskattar det transformativa ledarskapet? - En prediktion utifrån personlighetsdragen i HEXACO-modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Brandt; Tova Hallberg; [2022]
  Nyckelord :HEXACO; personality; transformational leadership; individual differences; appreciation; personlighet; transformativt ledarskap; individuella skillnader; uppskattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Transformational leadership is one of the most influential theories in leadership research today and its benefits have been highlighted from several perspectives. The purpose of the following study was to examine the relationship between personality traits in the HEXACO model, a contender to the established five-factor model, and the appreciation of transformational leadership style. LÄS MER

 5. 5. Negativa attityder mot äldre arbetstagare predicerat av personlighet, motivation och makt Negative attitudes towards elderly workers predicted by personality, motivation and power

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oscar Lydahl; Adam Lagerström; [2022]
  Nyckelord :Ageism; Recruitment; Power-motives; HEXACO OCEAN; WEIMS; Ålderism; Rekrytering; Maktmotiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this exploratory cross-sectional study was to examine whether ageism differs between recruiters and non-recruiters and to investigate if there exists a correlation between different power motives, personality traits and workmotivation and negative attitudes towards the elderly. The data was collected through a questionnaire with a total of 123 respondents of which 44 worked with recruiting. LÄS MER