Sökning: "Personality"

Visar resultat 1 - 5 av 1189 uppsatser innehållade ordet Personality.

 1. 1. Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Diogo; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; Recruitment process; Social media; Personality; Freelancers; The media industry;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar reklambyråers användning av sociala medier i rekryteringsprocessen av tillsvidareanställda respektive frilansare. Syftet är att förstå hur sociala medier används för rekrytering och hur arbetsgivare inom mediebranschen resonerar kring detta. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 3. 3. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 4. 4. Högkänsliga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Rasmusson; Molly Andersson; [2019]
  Nyckelord :högkänslighet; förskola; högkänsliga barn; preschool; highly sensitive personality; sensitive children;

  Sammanfattning : Studien har undersökt vad pedagoger vet om högkänsliga barn. Högkänslighet är ett personlighetsdrag som finns hos ungefär 20 % av världens befolkning. Att vara högkänslig innebär att man föds med ett nervsystem som är mer känsligt än hos genomsnittet. LÄS MER

 5. 5. Virtual Leash – device-less remote parking based on ultrasonic sensor detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Pontus Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s car industry more and more focus is put on autonomous driving and driving assistance. There are functions being developed that are supposed to assist the driver as well as functions that will be fully autonomous. LÄS MER