Sökning: "Personalomsättning volvo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Personalomsättning volvo.

  1. 1. Validering av BME - ett verktyg för kartläggning av belastningsergonomi

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

    Författare :Anders Axelsson; [2006]
    Nyckelord :BME – BeräkningsModell Ergonomi; belastningsergonomi; kubvärde;

    Sammanfattning : I Volvo Personvagnars tillverkningsanläggning i Torslanda utanför Göteborg tillverkas personbilar av flera modeller och en mängd olika varianter av varje modell. I dagsläget är produktivitetskraven höga vilket medför risker för belastningsbesvär eller skador föroperatörerna som monterar ihop bilen. LÄS MER