Sökning: "Personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade ordet Personalomsättning.

 1. 1. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 2. 2. Hur minskar företag hög personalomsättning? : En kvalitativ studie om hur revisionsbyråer kan minska sin personalomsättning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Charbel Halef; Kevin Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "De är en förutsättning för att vi ska kunna existera" : En studie om hur organisationer arbetar med sin onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Filippa Lindahl; Elisabeth Wetterfors; [2021]
  Nyckelord :humankapital; inbäddning; onboardingprocess; personalomsättning; socialisering;

  Sammanfattning : It is crucial for an organization to introduce a new employee in a favorable and efficient way to be able to ensure that the employee quickly reaches the desired productivity. Accordingly, this study intends to widen people's knowledge about how organizations design their onboarding process to make sure that their employees will have a successful entry and quickly adapt to the organization’s productivity. LÄS MER

 4. 4. Kompetensomsättning och konsekvenser inom tvångsvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Hansén; [2021]
  Nyckelord :Personalomsättning; kompetensomsättning; SiS; särskilda ungdomshem; humankapital; Firm Specific Human Capital; riskmedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the treatment assistants' views of how the quality of compulsory care is affected by staff turnover at the special youth homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse) in Sweden. The study has a certain focus on examining what the profession's desirable skills look like and whether it is matched by what the employer offers new employees. LÄS MER

 5. 5. "Nått av det viktigaste stödet man har i den här arbetsrollen" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin psykosociala arbetsmiljö under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Amanda Rees Fager; [2021]
  Nyckelord :Social work; psychosocial work environment; social secretary; social support; Covid-19.; Socialt arbete; psykosocial arbetsmiljö; socialsekreterare; Covid-19; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö grundar sig på individens sammantagna upplevelse av allting som omfattar individen på arbetsplatsen. Tidigare forskning och utredningar visar att socialsekreterares arbetsvillkor kännetecknas av hög arbetsbelastning, höga krav, bristande stöd och vägledning, hög personalomsättning och arbetsrelaterad stress. LÄS MER