Sökning: "Personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 466 uppsatser innehållade ordet Personalomsättning.

 1. 1. Effektivisering av arbetsflödet på en medicinoch akutsjukvårdsavdelning en fallstudie av avdelning 236/237 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Theliander; Soar Ötunc; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör avdelning 236/237 på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhus. Avdelningen som från början bestod av två separata har en historia som bestått av flera omstruktureringar och hög personalomsättning. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling mer än bara kompetens “Det handlar mer om att cheferna favoriserar personal och befordrar sina favoriter.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ella Asselmeyer; Lovisa Svedberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; arbetstillfredsställelse; personalomsättning; lärande;

  Sammanfattning : I följd av den höga personalomsättningen inom hotellbranschen finns det funderingar kring kompetensutvecklingens betydelse. Utifrån en pedagogisk nyfikenhet undersöker därmed individers upplevelser och processer kring lärande. LÄS MER

 3. 3. Känsla av tillhörighet bland intensivvårdssjuksköterskor – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Clara Ankarhem; Mikael Sand; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av tillhörighet; intensivvård; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom intensivvård vårdas svårt sjuka patienter. Arbetet som intensivvårdssjuksköterska är komplext och krävande, vilket innebär att intensivvårdssjuksköterskor hanterar flera stressfaktorer. Dessutom präglas intensivvården av hög personalomsättning och brist på intensivvårdssjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. KAMPEN OM NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie om faktorer som påverkar viljan att stanna på sin arbetsplats inom slutenvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Ander; Olivia Åkerman; [2023-06-26]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; arbetsmiljö; från novis till expert; intentionen att stanna; nyutexaminerad sjuksköterska; personalomsättning; samverkan i team; verksamhetsförankrat examensarbete; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på sjuksköterskor sträcker sig över hela världen, vilket också speglas i aktuell statistik i Sverige. Detta skapar utmaningar i slutenvården, där en internmedicinsk vårdavdelning nu önskar få bättre förståelse för vilka faktorer som motiverar nyutexaminerade sjuksköterskor till att stanna kvar på sin första arbetsplats inom slutenvården. LÄS MER

 5. 5. FRÅN STUDENT TILL NYUTEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Andersson; Johannes Wallin; [2023-03-15]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; Övergång; Erfarenhet; Sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergången från student till sjuksköterska är en omtumlande och chockartad övergång. Nyutexaminerade sjuksköterskor möter flera utmaningar idag på grund av en ökning av kroniska sjukdomar som ökar belastningen på hälso-och sjukvården samtidigt som det råder en brist på sjuksköterskor. LÄS MER