Sökning: "Personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet Personalomsättning.

 1. 1. Ett hållbart ledarskap : en litteraturstudie om ledarskapets påverkan på sjuksköterskors intentioner att lämna sin arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Liljeqvist; Monica Djurfeldt; [2021]
  Nyckelord :ledarskapsegenskaper; personalomsättning; sjuksköterskans intentioner att säga upp sig; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Rapporter visar på att det saknas sjuksköterskor inom vården idag och att det i framtiden kommer fortsätta vara så. Sjuksköterskor uppger att arbetssituationen är ohållbar och att där finns brister på flera plan. LÄS MER

 2. 2. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 3. 3. Hur minskar företag hög personalomsättning? : En kvalitativ studie om hur revisionsbyråer kan minska sin personalomsättning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Charbel Halef; Kevin Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Attityder till arbetet inom revisionsyrket : En kvalitativ studie med fokus på generationer, kön och livssituationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Larsson; Linn Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Auditing; auditor; attitudes; work attitudes; generations; gender; life situation.; Revision; revisor; attityder; attityder till arbetet; generationer; kön; livssituation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse kring varför attityder till arbetet inom revisionsyrket skiljer sig mellan människor i olika generationer, kön och livssituationer. Studien avser även att beskriva och förstå på vilket sätt dessa skillnader manifesterar sig. LÄS MER

 5. 5. Den andra sidan? : En kvalitativ studie om varför auktoriserade revisorer väljer att lämna yrket

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elisabet Blomdahl; Emma Backén; [2021]
  Nyckelord :Auktoriserad revisor; personalomsättning; revisorsyrket; karriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom revisorsyrket är personalomsättningen hög vilket har medfört att antalet kvalificerade revisorer i Sverige har minskat med 23 procent sedan år 2009. Branschorganisationen varnar för att en brist på revisorer kommer uppstå om trenden inte vänder. LÄS MER