Sökning: "Personalstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Personalstrategi.

 1. 1. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 2. 2. Strategisk kompetensutveckling : En organisations strategiska förhållningssätt till kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Söderlind; Österdahl Michaela; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur en kompetensbaserad personalstrategi ter sig inom en organisation. Då det är ett brett område har en avgränsning gjorts och det är enbart kompetensutveckling som berörs. Syftet är att skapa förståelse för det strategiska förhållningssättet till kompetensutveckling inom en organisation. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning och utvärdering av det balanserade styrkortet : Är balanserat styrkort ett värdeskapande och strategiskt instrument inom den kommunala verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Peter Magnusson; Malin Lundmark; [2016]
  Nyckelord :Financial Management; Balanced Scorecard; monitoring; evaluation; management strategy; human resources strategy; balanced scorecard; public activities.; Ekonomistyrning; balanserat styrkort; uppföljning; utvärdering; personalstrategi; offentligverksamhet.;

  Sammanfattning : The need to steer economic development has always been great and asmanagement model has the balanced scorecard has been popular since the mid-1990s, mainly in the private sector but also in the municipal sector. Theintroduction of the balanced scorecard has been primarily to organizations to seemore than economic dimensions. LÄS MER

 4. 4. Strategisk kompetensförsörjning – En kvalitativ studie av överensstämmelsen mellan strategi och praktik för en organisations kompetensförsörjning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Aronsson; [2013-11-12]
  Nyckelord :kompetensförsörjning; kompetensanalys; rekrytering; introduktion; medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : I ett samhälle där kunskap i allt större utsträckning är köpvara blir företags kompetensförsörjning allt viktigare. Att attrahera, rekrytera och bibehålla personal i linje med strategin kan göra skillnad, både för medarbetares kompetensutveckling men även organisationers resultat. LÄS MER

 5. 5. Personalstrategier : En kvalitativ studie om hur fyra industriföretag jobbar med en intern eller extern personalstrategi.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Pontus Bäckström; [2012]
  Nyckelord :bemanning; inhyrd personal; personalstrategi; kompetens; flexibilitet;

  Sammanfattning : Kompetens och kompetensförsörjning är något som ständigt är aktuellt särskilt nu i och med det pågående generationsskiftet med stora pensionsavångar. En del organisationer väljer att jobba med bemanning och rekrytering själva och andra företag väljer att ta hjälp av bemanningsföretag antingen med inhyrd personal eller också extern rekrytering. LÄS MER