Sökning: "Personalstrategi"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade ordet Personalstrategi.

 1. 6. Valfrihet för vem? : En studie om konkurrensutsättning i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Joakim Fant; Ulrika Olander Einarsen; [2012]
  Nyckelord :Public sector; New Public Management; exposition to competition; personnel strategy; Offentlig sektor; New Public Management; konkurrensutsättning; personalstrategi;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn anses som ineffektiv av förespråkarna för New Public Management (NPM) som hävdar att den offentliga sektorns verksamheter ska bedrivas mer resultatinriktat, likt den privata sektorn. Detta för att skattebetalarnas pengar ska komma tillbaka till medborgarna. LÄS MER

 2. 7. Upplevelsen av HRM praxis i Skövde kommun : Medarbetares handlingsmönster utifrån ett psykologiskt kontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Belma Cehic; Christine Rutersten; Mirza Zahirovic; [2011]
  Nyckelord :HRM; Guest modell; HRM praxis; psykologiskt kontrakt; social kognition; mentala schemata; hermeneutik; socialpsykologi; medarbetare; personalchef; personalstrategi; upplevelse; arbetssituation; offentlig verksamhet.;

  Sammanfattning : Den innevarande studien utforskar hur enhetschefer och avdelningschefer i Skövde kommun upplever sin arbetssituation utifrån personalchefens arbete med Human Resource Management (HRM) praxis. Fokus är att utifrån upplevelsen undersöka vilka indikatorer som föreligger för ett psykologiskt kontrakt och hur det kan inverka på medarbetarnas beteende. LÄS MER

 3. 8. Rekryteringsstrategi är A och O : En kvalitativ studie om rekryteringsstrategi och chefsstödet i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Nathalie Pellén; [2011]
  Nyckelord :Rekryteringsstrategi; rekryteringsprocess; rekrytering; stöd och chefer.;

  Sammanfattning : Rekrytering är en viktig del för organisationers kompetensförsörjning. För att rekrytera medarbetare med den specifika kompetens som en organisation är i behov av bör en kompetensbaserad personalstrategi utformas. LÄS MER

 4. 9. Det hälsofrämjande ledarskapet : balansen mellan arbete och fritid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Roger Mattsson; Lena Karlsson; [2010]
  Nyckelord :föräldraskap; hälsofrämjande; ledarskap; livspussel; tid; jämställdhet;

  Sammanfattning : Dagens samhälle består allt mer av att kunna balansera livet mellan arbete och fritid. Studien undersöker hur ledare inom Falköpings kommun bedriver hälsofrämjande ledarskap i kombination med föräldraskap. LÄS MER

 5. 10. Strategisk bemanning - Inhyrd personal som en långsiktig personallösning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Sikland; Martin Johansson; Jonas Pålsson; [2010]
  Nyckelord :Strategisk bemanning; inhyrd personal; bemanningsföretag; organisationskultur; organisatoriskt lärande; personalstrategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie visat att utvecklingen inom användandet av inhyrd personal går mot att företag använder inhyrd personal som en medveten strategi för att lösa sina långsiktiga personalbehov. Strategisk bemanning erbjuder företag en flexibel personalstyrka som kan anpassas efter behov. LÄS MER