Sökning: "Personcentrerad vård miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Personcentrerad vård miljö.

 1. 1. Sjuksköterskans attityd till och upplevelse av att vårda patienter med suicidalitet i akutsjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Rahimian; Ebba Petrich; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; upplevelse; suicid; akutsjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Suicid är ett globalt omfattande folkhälsoproblem där drygt 800 000 människorårligen dör. För varje person som utför fullbordat suicid finns det drygt 20 personer som utförsuicidförsök. Generellt sett är det övervägande män som utför fullbordade suicid. LÄS MER

 2. 2. Personen framför allt : personcentrerad vård i högteknologisk hjärtsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Claëson; Ida Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Health facility environment; High-tech environment; Patient-reported measures; Person-centered care; Person-centered climate; Högteknologisk miljö; Patientrapporterade mått; Personcentrerad vård; Personcentrerat klimat; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Miljöbegreppet har i modern omvårdnadsforskning fått en allt bredare och djupare dimensiondär människan i sin miljö betraktas ur ett holistiskt perspektiv. Personcentrerad vård är ettarbetssätt där man utgår från patienten som person som inte kan reduceras till enbart sinsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Faktorer i vårdmiljön som kan påverka patienters sömnkvalitet – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Ljunggren; Linn Nyström; [2021]
  Nyckelord :Care environment; Literature review; Person-centered care; Sleep; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sömn; Vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är inte bara ett grundläggande behov för överlevnad utan ocksåav stor betydelse för hälsa och återhämtning. Vårdmiljön är central för att främjahälsa för patienter inlagda på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. “Prata med oss!” : Faktorer som påverkar kommunikationen i mötet med en person med afasi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Annelie Quartier; Frida Johnsson; [2021]
  Nyckelord :afasi; delaktighet; kommunikation; personcentrerad vård; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I mötet mellan sjuksköterskan och personer med afasi finns en ökad risk för bristfällig kommunikation och minskad förståelse mellan parterna. Sjuksköterskan har ett ansvar att förse personen som vårdas med tillräcklig och relevant information och behöver därför säkerställa en fungerande kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar måltidssituationen för personer med demenssjukdom på särskilt boende

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann Häggström; Maria Lundström; [2021]
  Nyckelord :Demens; Miljö; Måltidssituation; Omvårdnad; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige, precis som i övriga världen, är demenssjukdom en växande folksjukdom och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. De allra flesta med någon form av demenssjukdom flyttar med tiden till ett särskilt boende. LÄS MER