Sökning: "Personcentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 1736 uppsatser innehållade orden Personcentrerad vård.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University

  Författare :Linn Almqvist; Viktoria Hagstedt; [2023]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; mastektomi; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt är bröstcancer en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Var tionde kvinna i Sverige riskerar att utveckla bröstcancer innan de fyller 75 år. Mastektomi är ett ingrepp där hela bröstet med tumören avlägsnas kirurgiskt.Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa relaterat till hjärtsvikt,- patienters upplevelser. : - En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Gard; Joanna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Nursing; suffering; chronic heart disease; emotional symptoms; person-centered care; Omvårdnad; lidande; kronisk hjärtsjukdom; emotionella symtom; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av alla patienter med hjärtsvikt lider av mental ohälsa som till exempel depression. Depression är förknippat med en ökad risk för både ett ökat behov av sjukhusvård och för död hos hjärtsviktspatienter. Syfte: Att beskriva upplevelser av vad som påverkar den psykiska hälsan hos patienter med kronisk hjärtsvikt. LÄS MER

 4. 4. Snälla, lämna mig ifred! : Kvinnors erfarenhet av våld i nära relationer - en kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lilly Djurberg; Victoria Forsgren; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad omvårdnad; Våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av kvinnorna i världen utsätts för våld i nära relation under sin livstid vilket bidrar till att våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem. Kvinnorna utsätts både fysiskt och psykiskt vilket påverkar deras hälsa negativt. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av återhämtning efter förstagångsinsjuknande i psykos

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Elfving; [2023]
  Nyckelord :Experience; first-episode psychosis; recovery; Förstagångsinsjuknande i psykos; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 2000 personer i psykossjukdom i Sverige. Återhämtning följande förstagångsinsjukande i psykos är ett komplext fenomen där personens subjektiva upplevelser är avgörande för återhämtningen. LÄS MER