Sökning: "Personifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Personifiering.

 1. 1. FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM! - En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gustaf Lundqvist; Emil Moghaddam; [2022-02-24]
  Nyckelord :Personifiering; kommunikation; politisk kommunikation; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilka sätt personifiering visar sig i utvalda inlägg på Instagram från de tre stycken svenska partiledare med flest antal följare på Instagram. Teori: Personifiering (professionell, privat, emotionell) Metod: Multimodal analys, kvalitativ textanalys, semiotisk analys Material: Inlägg tagna från Instagram av Ebba Busch (@buschebba), Ulf Kristersson (@kristerssonulf) och Jimmie Åkesson (akesson. LÄS MER

 2. 2. PROFESSIONELL, PERSONLIG ELLER MITTEMELLAN? - En kvantitativ studie på Ebba Buschs närvaro på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofi Lindberg; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; Partiledare; Politisk kommunikation; Personifiering; Kändispolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka Ebba Busch närvaro på Instagram. Teori: Studier I politisk kommunikation på Instagram. Teorier som bygger på Personifiering av politiken, Visual political image och Celebrity politician. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. systembolagets bipolaritet - en analys av ansvarsförmedlande genom storytelling i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stephanie Carlsson; Arsha Josefsson; Madeleine Persson; [2022]
  Nyckelord :marknadsföring; storytelling; ansvar; alkohol; systembolaget; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur Systembolaget förmedlar ansvar i sin marknadsföring utifrån ett storytellingperspektiv. En genomgående behandling av Systembolagets eget bild- och filmarkiv har genomförts där ett urval som fokuserar på material i videoformat sedan gjorts. LÄS MER

 4. 4. LÖSNINGSFRÄMJANDE ELLER LÖSNINGSHÄMMANDE? - En kvantitativ innehållsanalys över nyhetsporträtteringen i Sveriges Television & Sveriges Radio

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Svensson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Inramning; analysram; lösningsorientering; ansvarstillskrivning; personifiering medmänsklighet; konflikt; maktlöshet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att kartlägga hur stor närvaron av lösningsorienterad respektive icke lösningsorienterad porträttering är i SVT och SRs nyhetsinnehåll samt om, och i så fall hur porträtteringen har förändrats över tid. Teori: Inramningsteorin varifrån en egenskapad teori presenteras angående inramningars inbördes relationer. LÄS MER

 5. 5. Depression, djävulen och förvandling : En semiotisk analys av djävulen som visuell metafor för depression i den animerade kortfilmen How Have You Been?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Milena Legowska; [2021]
  Nyckelord :Visual metaphor; devil; monster; depression; mental health; semiotic analysis; symbolism; transformation; Visuell metafor; djävulsgestalt; monster; depression; psykisk hälsa; semiotisk analys; symbolism; förvandling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur djävulsgestalten används som visuell metafor för depression i den animerade kortfilmen How Have You Been? (2020) skapad av Polly Nor och Adam Baker. Detta med målet att skapa bredare förståelse för hur visuella metaforer kan användas inom visuell kommunikation för att gestalta känslor. LÄS MER