Sökning: "Personifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Personifiering.

 1. 1. “Ni säger att ni älskar era barn framför allt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom" - En kvalitativ studie av hur Dagens Nyheter och Expressen har konstruerat och ramat in Greta Thunberg och miljöjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annasara Karlsson; Sara Holmquist; [2019-07-01]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Miljöjournalistik; Konstruktion; Inramning; Medielogik; Personifiering; Gestaltning; Deltagande; Politik; Nyhetsrapportering; Svensk press; Dagens Nyheter; Expressen.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Greta Thunberg och miljöjournalistik konstrueras i Dagens Nyheter och Expressen.Teori: Medielogik, Dagordningsteorin, Gestaltningsteorin, Nyhetsramar och Semiotik.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Hur man tar sig igenom ett heartbreak och andra viktiga politiska frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Carlsson; Felicia Boudrée; [2019]
  Nyckelord :personifiering; politisk kommunikation; retorik; politik; demokrati; parasocial interaktion; front stage; back stage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på sociala medier genom en visuell retorisk analys. LÄS MER

 3. 3. Språket i naturvetenskap för yngre elever : En textanalys av det språk som används i TIMSS 2011 för årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Eklund; Kristina Ernehult Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; ämnesspråk; systemisk funktionell lingvistik; TIMSS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en manuell textanalys undersöka det språk som används i de olika naturvetenskapliga ämnena i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) för årskurs 4. Uppsatsen redogör för språkets roll inom naturvetenskap samt vilka språkliga drag som ses vara karaktäristiska för ämnet. LÄS MER

 4. 4. Den unga akademikern och politiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Max Engström; Oscar Bedman; [2019]
  Nyckelord :political communication; political engagement; personalization of politics; turnout; young voters; grassroots organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to examine what motivates political engagement for a young university student. The paper has been guided by Esser & de Vreese’s definition of political engagement. LÄS MER

 5. 5. Malmö Stadsteaters förnyelseprocess : en undersökning om vad som värderas i den moderna teatern utifrån Pierre Bourdieus teorier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Sellert Pehrsson; Ellen Strömbeck; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Malmö Stadsteater; Modernisering; Mångfald; Personifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Malmö Stadsteaters förnyelseprocess: en undersökning om vad som värderas i den moderna teatern utifrån Bourdieus teorier är författad av Sofia Sellert Pehrsson och Ellen Strömbeck i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsen undersöker vad som värderas i den moderna teatern med utgångspunkt i Bourdieus teorier. LÄS MER