Sökning: "Personlig marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Personlig marknadsföring.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. ”Så ska jag försöka att fortsätta bära dig” : En retorisk studie fokuserad på Buschs och Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :rhetoric; identification; social media rhetoric; Instagram; political rhetoric; identifikation; retorik; sociala medier; kommunikativa strategier; Instagram; Burke; marknadsföring; partiledarkommunikation; politisk kommunikation; svensk kommunikation; svensk retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retorisk studie av Ebba Buschs och Nyamko Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv. Studiens material är Instagraminlägg från partiledarnas Instagramprofiler och undersökningen studerar vilka tekniker de använder för att skapa igenkänning och social gemenskap. LÄS MER

 3. 3. Butiksdöden : en studie om generation Ys konsumtionsbeteende i fysisk butik vs online

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Carolina Russ; Timbe Liveröd; [2021]
  Nyckelord :e-handel; fysisk butik; offline; online; konsument; marknadsföring; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har e-handeln expanderat och det gångna årets pandemi i form av covid-19 har bara ökat denna tillväxt. Stora delar av beklädnadshandeln har i samband med detta övergått från att ske offline till online. LÄS MER

 4. 4. Automagiskt Eller Problematiskt? : En kvalitativ studie om konsumenternas attityder till den insamling och användning av data som utgör automatiserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Björn Lundström; [2021]
  Nyckelord :Automatisk marknadsföring; personlig marknadsföring; kunddata; integritet och attityd.;

  Sammanfattning : Den pågående utvecklingen och de tjänster som den digitala tekniken medfört har resulterat i att det nu är än viktigare för företag att kunna leverera relevanta och träffsäkra erbjudanden. För att kunna skapa och leverera ett personligt innehåll på ett effektivt sätt krävs det enorma mängder data. LÄS MER

 5. 5. Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Annie Ericsson; Martyna Maria Wilczynska; [2021]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; konsumentattityder; digital köpprocess; digitala plattformar; the tricomponent attitude-modellen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag. Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al. LÄS MER