Sökning: "Personliga brev"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Personliga brev.

 1. 1. Kvinnligt och manligt språkbruk i personliga brev : En kvalitativ studie om hur kvinnor och män framställer sina egenskaper i personliga brev

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Linda Ring; [2019]
  Nyckelord :Systemic functional grammar; process analysis; Impression Management; personal letter; gender; female; male;

  Sammanfattning : In previous linguistic research, it has been found that there is an indirect relationship between gender and language usage. It has also been found that men and women use language in a distinctive way in their work role. LÄS MER

 2. 2. Kan rekryterarens bedömningar påverkas? : En experimentell studie av skrivfel och bekanthets påverkan på rekryterares bedömningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Venla Nikula; [2018]
  Nyckelord :Skrivfel; bekanthetsbias; eye-tracking; rekryterare;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur bekanthet och skrivfel påverkar rekryterares bedömningar när de läser personliga brev i arbetsansökningar.Ett experiment utfördes med 41 försökspersoner som var studenter från Luleå tekniska universitet. LÄS MER

 3. 3. Mannen, kvinnan och porträtteringen : En diskursiv studie över hur män och kvinnor framställer sig själva i personliga brev

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Evelina Eriksson; Caroline Johansson; Sara Nycander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pariserkorrespondenten Claes Lundin. En studie i 1860-talets "Pariserbref" och mediesystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Lars Wickman; [2017]
  Nyckelord :Media history French history Second Empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en beskrivning och analys av pariskorrespondenten Claes Lundins arbete och artiklar från Paris till svensk press men också av den bild av det franska samhället under 1860-talet, som Lundin förmedlar till tidningarnas läsare. Utrikeskorrespondentens position i mediesystemet analyseras både utifrån begrepp i Ulf Hannerz forskning kring utrikeskorrespondenters arbetssätt och arbetsvillkor men även via biografiskt material som Lundins brev till de svenska redaktörerna och hustrun i Sverige och biografiskt innehåll i Lundins tidningsartiklar. LÄS MER

 5. 5. CV och personligt brev för nyutexaminerade fartygsbefäl i den svenska sjöfartsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Björkman; Olof Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :CV; curriculum vitae; résumé; cover letter; graduate; Swedish shipping industry; junior officer; deck officer; CV; curriculum vitae; personligt brev; nyutexaminerad; svenska sjöfartsbranschen; juniorbefäl; fartygsbefäl;

  Sammanfattning : Med en allt hårdare konkurrens om arbetstillfällena för fartygsbefäl krävs det att den arbetssökande att sticker ut ur mängden vid en arbetsansökan. Syftet med denna studie var att undersöka vad den svenska sjöfartsbranschen värderar av innehållet i ett CV och personligt brev vid anställning av nyutexaminerade svenska fartygsbefäl. LÄS MER