Sökning: "Personligt varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Personligt varumärke.

 1. 1. Kändisfabriken Paradise Hotel - En kvalitativ innehållsanalys av roller, genus och personal branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Axel Börjesson; Bianca Rior; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; personal branding; rollteori; genus; könsstereotyper; sociala medier; Paradise Hotel; Instagram.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Paradise Hotel (PH) är Sveriges största och mest populära reality-tv-program, men även kanske Sveriges största kändisfabrik; unga svenskar söker sig nämligen till programmet i hopp om att lansera ett sociala medie-baserat kändisskap. Till att börja med grundar sig PH i heteronormativitet och har ofta blivit kritiserat för förlegade könsroller, därför utgår denna studie från att undersöka de könsstereotypiska skillnader som råder mellan en manlig respektive kvinnlig roll. LÄS MER

 2. 2. Vad ska jag ha på mig? : En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Pettersson; Carl Sandblom; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; brand; branding; motivation; driving forces; shopping products; Personligt varumärke; varumärke; branding; motivation; drivkrafter; shoppingprodukter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand. Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller att vara en vara - En kvalitativ studie om erfarenheter hos unga arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Jansson; Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Arbetsmarknadspolitik; Aktiveringspolitik; Individualisering; Personligt varumärke; Socialt medborgarskap; Ungdomsarbetslöshet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka unga arbetssökandes erfarenheter av Arbetsförmedlingens roll i deras etablering på arbetsmarknaden, samt analysera hur detta kan förstås utifrån en utveckling mot en individualiserad arbetsmarknadspolitik. Studien bygger på två kvalitativa fokusgruppsintervjuer med totalt åtta arbetssökande personer i åldrarna 18-24 år. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och personligt varumärke : En kvalitativ studie om hur ledarens personliga varumärke påverkar organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Lundström; Jennie Vestberg; [2019]
  Nyckelord :Personligt varumärke; ledarskap; organisation; varumärke;

  Sammanfattning : A brand today is applicable not only to products and services but also to people. Every personhas a personal brand that can be strengthened and developed. A personal brand is about howother people perceive a person. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecca Enblom; Amanda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Personal brand; branding; digital marketing; online marketing; self-presentation; emotions; Personligt varumärke; branding; digital marknadsföring; online marknadsföring; självpresentation; emotioner;

  Sammanfattning : Titel: Konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket – En kvalitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Rebecca Enblom och Amanda Pettersson. Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge. LÄS MER