Sökning: "Perspektivanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Perspektivanalys.

 1. 1. Att konstruera ett socialt problem. En kritisk perspektivanalys av två kommunala arbetsmarknadsprojekt riktade mot långtidsarbetslösa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Birging; [2021]
  Nyckelord :Long-term unemployment; social problem; social constructionism; perspective analysis; claimsmaking. Långtidsarbetslöshet; sociala problem; socialkonstruktionism; perspektivanalys; anspråksformulering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Unemployment and long-term unemployment is a recurring topic that is discussed in public debates. The recurring question is how society should solve this problem. But how and why is long-term unemployment considered a social problem? This essay aims to investigate two municipal labor market projects aimed at the long-term unemployed. LÄS MER

 2. 2. Hårdare tag? Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets konstruktioner av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Siri Davall; Meeri Torell; [2021]
  Nyckelord :young offenders; perspective analysis; claims-making; social constructionism; The social democrats; The moderate party; The left party unga lagöverträdare; perspektivanalys; anspråksformulering; social konstruktivism; Socialdemokraterna; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illustrate how youth crime is constructed by three different political parties in Sweden; Moderaterna, Socialdemokraterna and Vänsterpartiet. The data in this study consists of several official political documents such as interpellations, motions and proposals. LÄS MER

 3. 3. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
  Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER

 4. 4. ”Men det tog jag inte riktigt på allvar, för det var ju ett barn!” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socionomer på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tyra Katarina Petersson; Lennart Wiklander; [2019]
  Nyckelord :HVB-hem; Hot; Våld; Socionom; Perspektivanalys; Normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot socionomer verksamma inom HVB-hem och den enskilda socionomens uppfattning om vad hot och våld är. Samtidigt har vi velat synliggöra vem som bär ansvaret för uppkomsten av hot och våld, enligt den enskilda socionomen, samt vilka behov den enskilde socionomen anser sig behöva för att kunna hantera detta. LÄS MER

 5. 5. ”Ensamhet är lika farligt som att röka” : En perspektivanalys av medias framställning av psykisk ohälsa bland äldre.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Salumets; [2019]
  Nyckelord :elderly; mental illness; perspective analysis; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the mental illness of the elderly was constructed in the newspapers Göteborgs-Posten and Sydsvenskan during the years 2016 to 2018. The study also examined the causes that are described as being behind the mental illness of the elderly and if mental illness of the elderly is described as a societal problem. LÄS MER