Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Trubbel-Tove på utflykt : Ett didaktiskt arbetsmaterial för värdegrundsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Ilesanmi; Malin Román; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; Delaktighet; Demokrati; Dilemman; Förskola; Inflytande; Konflikter; Lärarhandledning; Solidaritet; Värdegrund; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Förskolan är en naturlig plats för barns begynnande demokratiska lärande då den representerar barnens samhälle. Vårt arbete tar tillvara på den potentialen och syftar till att ge förskollärare ett verktyg för värdegrundsarbete både i barngruppen och personalgruppen. LÄS MER

 2. 2. Hur ett fågelperspektiv främjar medborgargarkommunikation : Simuleringars nytta för tjänstedesign

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Cornelia Böhm; [2020]
  Nyckelord :Tjänstedesign; Prototyper; Simulering; Desktop Walkthrough;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte hur datorsimuleringar från satellitvy kan användas i tjänstedesign, med drönarleveranser ur ett medborgarperspektiv som fallstudie. Genom användandet av forskning genom design utforskades vilken information simuleringar kan förmedla och hur de kan användas för att ta ett medborgarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Medvetna boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Eriksson; Hanna Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :bilderböcker; boksamtal; inferensskapande; mångfald; yngre elever;

  Sammanfattning : Bilderböcker kan skapa engagemang och beröra läsaren och kan därför användas för att ge elever möjlighet att utveckla samhörighet samt förmåga att sätta sig in i andras perspektiv. I ett boksamtal får eleverna möjlighet att sätta ord på tankar och känslor som uppstår vid läsning. LÄS MER

 4. 4. You get what you play for : A multiple-baseline experimental design on child-directed play for parents of autistic children

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Andreasson; Axel D'Angelo Gentile; [2020]
  Nyckelord :Child-directed play; autism; ASD; parent training; parent training programs; relationship enhancement; ACT; acceptance and commitment therapy; values; parental values; perspective taking; psychological flexibility; single-case; multiple-baseline; non-concurrent; single-case experimental design; SCED; effect size; ecological momentary assessment; EMA; mindful parenting; psychology; applied psychology; autism treatment; Barents stund; autism; AST; föräldrastöd; föräldraträningsprogram; relationsbyggande; ACT; värderingar; föräldravärderingar; perspektivtagande; psykologisk flexibilitet; effektstorlek; medveten föräldraskap; psykologi; tillämpad psykologi; autismbehandling;

  Sammanfattning : Parents of children with autism spectrum disorder (ASD) face many challenges which lead to low levels of psychological well-being, partly caused by inability to parent in accordance with one’s values. Child-directed play, a moment of being fully attentive and responsive to one’s child, has the potential to increase parental values. LÄS MER

 5. 5. Socio-materiella tankevurpor och systematiskt kvalitetsarbete i förskolans praktik

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Kerstin Löf; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; förskola; Actor-Network Theory ANT ; socio-materiellt per-spektiv; nätverk; aktörer; bedömning; analys; utvärdering;

  Sammanfattning : Studien undersöker förskolans systematiska kvalitetsarbete genom att utgå från Actor-Network Theory. Syftet är att utforska nätverket av relationer och samhandlingar mellan mänskliga såväl som materiella aktörer i det pedagogiska analys- och utvärderingsarbetet. LÄS MER