Sökning: "Perspektivtagande"

Visar resultat 26 - 26 av 26 uppsatser innehållade ordet Perspektivtagande.

  1. 26. Projektiva prepositioner och perspektivtagande : en experimentell studie om tre faktorers relativa betydelse för användning av projektiva prepositioner i svenska

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

    Författare :Thomas Hörberg; [2004]
    Nyckelord :Spatiala prepositioner; projektiva prepositioner; funktionella relationer; referensramar; spatiala mallar; tvetydighet;

    Sammanfattning : Traditionellt har det antagits att användning och förståelse av spatiala prepositioner i första hand sker utifrån geometriska kriterier. Senare studier har visat att prepositioner också påverkas dels av huruvida de spatialt relaterade objekten också är funktionellt relaterade eller inte och dels av den visuella miljö som objekten utgör en del av. LÄS MER