Sökning: "Persson Amanda"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Persson Amanda.

 1. 1. Do the Swedish Female Consumers Walk Their Talk? : A qualitative study exploring the Intention-Behavior gapin sustainable secondhand fashion consumption

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Pedersén Elin; Persson Amanda; [2020]
  Nyckelord :Intention-Behavior gap; Sustainable fashion consumption; Secondhand fashion; Sustainable intentions; Sustainable behavior;

  Sammanfattning : Background: In the last decade, the world has been facing global challenges of climate change as the climate has worsened significantly. Excessive consumption has been identified as one of the biggest contributors to the climate change where people purchase more products than what meets the basic needs. LÄS MER

 2. 2. "Vi gräver olustigt i varann" Om det groteska i Sonja Åkessons poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Amanda Persson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö : hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Persson; [2020]
  Nyckelord :stadsäng; äng; biologisk mångfald; rekreation; gräsyta; skötsel; anläggning;

  Sammanfattning : Arealen slåtterängar har minskat i takt med att jordbruket rationaliserats vilket också lett till att ängens flora, och den fauna som är kopplad till den, minskat och i vissa fall är hotad (Borgström, Ahrné & Johansson, 2018). Genom en litteraturstudie undersöker detta arbete hur ängar i tätbebyggd miljö kan kompensera för förlusten av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. LÄS MER

 4. 4. “Do we rely need tradisional spelling instruction when their are spell checkers?” : The correlation between spell checkers and spelling acquisition of the L2 learner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonna Netterström; Amanda Persson; [2020]
  Nyckelord :spell checkers; spelling acquisition; spelling instruction; second language acquisition; stavningsinlärning; rättstavningsprogram; stavningsundervisning; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate in which ways spell checkers affect L2 learners’ spelling acquisition and whether or not they are suitable for educational purposes. A systematic literature review and a survey were conducted to retrieve data. Further, a phenomenographic approach was applied throughout the study. LÄS MER

 5. 5. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER