Sökning: "Persson Emma"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Persson Emma.

 1. 1. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Emanuelsson Schotte; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Kvinnor; Onkologisk behandling; Upplevelser;

  Sammanfattning : UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER -EN LITTERATURSTUDIE EMELIE EMANUELSSON SCHOTTE EMMA PERSSON Emanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Självbetjäning ur ett tjänsteförrättare perspektiv : Tjänsteförrättares upplevelser av digitala självbetjäningstjänster och dess effekter inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Self-Service Technologies; self check-in; tjänsteförrättare;

  Sammanfattning : Today the society is more digitalized than yesterday. Like the rest of the world, the hotel industry is also being more digitalized. In the hotel industry hotels are working a lot with how they can interact the guest to be more active in the value creating processes and have started to adopt self-service technology. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörslivet : En kvalitativ studie om egenföretagares work-life balance utifrån ett livsformsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Nilsson; Oskar Persson; [2019]
  Nyckelord :work-life balance; livsformer; egenföretagare; entreprenörer; tillgänglighet; digitaliserin; flexibilitet;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie om hur egenföretagare och entreprenörer kombinerar sitt arbetsliv med privatliv. De teorier som vi har valt att använda är främst kopplade till work-life balance begreppet och den realistiska livsformsanalysen. LÄS MER

 5. 5. Your order has been shipped : A quantitative study of impulsive buyingbehavior online among Generation X and Y

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Marléene Johansson; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Impulse buying; Impulsive buying behavior; Generation X; Generation Y; Apparel online purchases; Revised CIFE;

  Sammanfattning : Background: Internet and smartphones enable people to purchase online independent of time and place, and this have resulted in that impulsive purchases on the internet have increased. Different generations have been described to be more or less susceptible to impulse buying. LÄS MER