Sökning: "Pest"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet Pest.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning av södra Sveriges skogsbruk inför ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Skogsförvaltning; klimatanpassning; skötselmetoder; risker; enskilda skogsägare; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Increased greenhouse gases in the atmosphere will have an extensive impact on Sweden's forests. These are an important natural resource, and they contribute with socially important functions such as ecosystem services and timber production. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar lönsamheten hos banker med skilda ägarstrukturer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Lundberg; Viktoria Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Profitability; Ownership structure; Banks; Bank profitability; Bank ownership structure; Swiss banks; Swedish banks; Key figures; Lönsamhet; Ägarstruktur; Banker; Banks lönsamhet; Banks ägarstruktur; Schweiziska banker; Svenska banker; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Banker är katalysatorn i det finansiella systemet och har en viktig roll för ekonomins tillväxt och för att människors välfärd ska kunna växa. Att en bank är lönsam är inte av vikt enbart för den enskilda banken, utan för hela samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christopher Mörk; [2020]
  Nyckelord :svamp; mykorrhiza; landskapsarkitektur; biosorption; mykoremidering;

  Sammanfattning : Ämnet för kandidatarbetet är svamp; den organism som först möjliggjorde för växter att vandra upp från haven på land för 450 miljoner år sedan. Kandidatarbetet undersöker svamp ur ett landskapsarkitekturperspektiv genom en litteraturgenomgång som sedan mynnar ut i ett antal designprinciper. LÄS MER

 5. 5. Samuel Pepys och Pesten : Känslor i tid av kris och kaos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Hedström; [2020]
  Nyckelord :Emotional communities; Samuel Pepys; tidigmodern tid; katastrofer; pest; känslornas historia; rädsla; tidigmodern religion; upplysningen;

  Sammanfattning : This is a study of emotions in Samuel Pepys diary during the plague year 1665. The emotions is seen in both a public and a private perspective through Pepys’s written words. It examines the emotions of those who fled the plague and the those who remained in London and suggests that they may have felt the effects of the plague in different ways. LÄS MER