Sökning: "Pest"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet Pest.

 1. 1. Bergs äppelgård - den kommersiella ekologiska fruktodlingens pionjärer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Munkberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamenmed huvudområdet kulturvård med inriktning motTrädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av mekanism för detektering och avlivning av råttor i avloppsmiljö

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Nils Hallhagen; Felix Bentzer; [2021]
  Nyckelord :RatTrap; avlivning; råtta; råttfälla; Nomor AB; avloppsmiljö; koldioxid; CO2; CO2-patron; attrahent; membranventil; trapetsskruv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fortsättning på ett tidigare utfört arbete där koncept på en avloppsmonterad råttfälla togs fram. Allteftersom människor i större utsträckning flyttar till städer blir råttor ett större problem. Råttor kan bära med sig sjukdomar och de kan orsaka omfattande skador. LÄS MER

 3. 3. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Steffensen; [2021]
  Nyckelord :insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. LÄS MER

 4. 4. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johanna Viker; [2021]
  Nyckelord :altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Sammanfattning : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. LÄS MER

 5. 5. Intercropping oats with annual clovers : effects on yields and aspects of biodiversity

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2021]
  Nyckelord :intercropping; cover cropping; pollinators; natural predators; weeds; clover; oats;

  Sammanfattning : The use of fertilizers, pesticides and herbicides has contributed to greatly increase the crop yields per hectare. Humanity has become reliant on artificial inputs overshadowing usage of resources from ecosystem services that we continue to weaken further, by using agricultural practises decreasing landscape and species diversity. LÄS MER