Sökning: "Peter Almgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter Almgren.

 1. 1. The Relationship Between Internal Branding and Affective Commitment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Daniel Almgren; Peter Ek; Oliver Göransson; [2012]
  Nyckelord :internal branding; commitment; affective commitment; retail; service industry; on-brand behavior; organizational commitment; brand commitment; branding; customer contact employee;

  Sammanfattning : Service firms increasingly need to rely on other attributes than traditional quality and performance of their service employees to become and stay truly competitive. Strong brands are essential for differentiation in today's marketplace and it becomes naturally important to align the customer contact employees with the company brand to ensure consistency in all communication externally. LÄS MER

 2. 2. Mobbning : Elevers syn på mobbning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Peter Almgren; [2007]
  Nyckelord :Mobbning; mobbningsoffer; mobbare; mobbningsplatser; mobbnings tidpunkter; mobbningsåtgärder.;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om ett problem som angår alla, vuxna och barn, som befinner sig inom skolans värld, nämligen mobbning. I min uppsats har jag valt att studera mobbning mellan barn och hur skolpersonal lättare ska kunna upptäcka mobbning i skolan. LÄS MER

 3. 3. Flashback eller Backlash? : En strukturanalys av genusordningen i J.R.R Tolkiens och Peter Jacksons Lord of the Rings

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

  Författare :Emma Almgren; [2005]
  Nyckelord :strukturanalys; film; Tolkien; genusordning; intermedial;

  Sammanfattning : .... LÄS MER