Sökning: "Peter Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Peter Berggren.

 1. 1. När skyddet mot smitta utgör ett hinder i vårdsituationen : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskors upplevelser under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Backlund; Peter Berggren; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; skyddsutrustning; Covid-19; livsvärld; identitet; kommunikation;

  Sammanfattning : När Covid-19-pandemin bröt ut i Sverige förstärktes och förändrades hygienrutinerna inom ambulanssjukvården och heltäckande skyddsutrustning infördes. Tidigare forskning visar att skyddsutrustning är avgörande för att minska smittspridning vid utbrott av allvarliga luftvägsinfektioner. LÄS MER

 2. 2. Lots in Translation. En granskning av etableringsreformen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Albin Berggren; Madeleine Korneliusson; Peter Pierrou; [2013-02-27]
  Nyckelord :Lots in Translation;

  Sammanfattning : Regeringens senaste arbetsmarknadsreform som riktar sig mot nyanlända invandrare har brister. Vår granskning visar att systemet är krångligt och kontrollen är dålig. Dessutom omfattas inte en mängd behövande människor av reformen.. LÄS MER

 3. 3. Från tanke till tallrik - En explorativ studie om miljömärkningens påverkan på konsumenternas köpbeslut vid val av livsmedel

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Peter Berggren; [2012]
  Nyckelord :miljömärkning; värdeskapande; beslutsprocess; märkesassociation; kundbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka vad som påverkar konsumenternas val att köpa eller inte köpa miljömärkta produkter vid inköpsögonblicket. Studien fokuserar på miljömärkningarna EU-ekologiskt, KRAV och MSC. LÄS MER

 4. 4. Organisationsstrukturens symboliska värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Oscar Kleiby; Peter Berggren; Magnus Ohlsson; [2010]
  Nyckelord :organisationskultur; organisationsstruktur och subkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar områdena organisationsstruktur och organisationskultur. I uppsatsen kommer vi att analysera hur organisationskultur påverkas av organisationsstruktur inom en organisation. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med derivata

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Peter Berggren; Fredrik Ekblad; [2007]
  Nyckelord :pedagogik; matematik; didaktik; gymnasiet; derivata;

  Sammanfattning : Målet med föreliggande arbete var att undersöka följande två frågor: 1. Vilka svårigheter har elever ofta med derivata? 2. LÄS MER